Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

Zprávy o činnosti sboru a zasahové jednotky

Zpráva o činnosti jednotky za rok 2004

Vážení hasiči a hasičky,

nejprve bych chtěl omluvit velitele naší jednotky, který se kvůli úrazu a následné pracovní neschopnosti nemůže zúčastnit této schůze a zprávu o činnosti za něj proto přečtu já.

Chtěl bych Vás za SDH Dolní Libina srdečně pozdravit a stručně Vás informovat o činnosti naší jednotky v uplynulém roce.

Naše jednotka nebyla v uplynulém roce naštěstí nucena nikam vyrazit, protože požáry a živelné pohromy se naši obec ani nejbližší okolí nepostihly. Soustředili jsme se zejména na údržbu techniky, údržbu vodních zdrojů a areálu koupaliště v Dolní Libině a na výcvik jednotky.

1) údržba techniky
V rámci údržby techniky bylo odpracováno zhruba 40 hodin a v průměru se údržby účastnili 4 členové sboru. Mimo běžnou údržbu bylo provedeno zejména vybavení vozu Liaz s cisternou požárními hadicemi a zprovoznění jeho sacího vedení a dále oprava ojnice? na požárním stroji PS 12 a taktéž oprava a výměna spojek na hadicích, na nichž je znát značný stupeň opotřebení na nové však v současné chvíli není dostatek finančních prostředků

2) údržba vodních zdrojů a areálu koupaliště
Co se týče údržby vodních zdrojů a areálu koupaliště tak během roku bylo 2 krát provedeno celkové čištění nádrže, 3 krát byly posečeny přiléhající zatravněné plochy a na podzim byl proveden odborný průřez okolních plevelných křovin a dřevin.

3) výcvik jednotky
Pokud jde o výcvik jednotky tak tato pravidelně trénovala v rámci přípravy na hasičské soutěže ve svém areálu v Dolní Libině. Hlavním výcvikem a zkouškou pro ni však byly samotné hasičské soutěže, kde se ukázalo, jak to družstvo s hasičským náčiním umí. Zúčastnili jsme se všech soutěží konaných v rámci Velké ceny okresu Šumperk a v tomto klání se družstvo Dolní Libiny umístilo na celkovém 18. místě. Mimo soutěží zařazených do Velké ceny okresu Šumperk se naše družstvo zúčastnilo dalších šesti soutěží.
Zpráva o činnosti sboru za rok 2006
(zásahová a sportovní činnost)

Dovolte, abych vás tedy ve zkratce obeznámil s účinkováním našeho sboru jak po stránce zásahové tak i sportovní.
Pokud jde o účast při zásazích tak celkem jsme se zúčastnili třech výjezdů s cisternovou stříkačkou CAS 25 a to při hašení požáru výrobního závodu společnosti Nobleslen Oskava, kde požár zachvátil větší část objektu. K tomuto výjezdu jsme byli povoláni přímo z hasičské soutěže v Novém Malíně. K požáru jsme vyjeli jak cistérnou, která jela přímo na místo tak i Avií, kterou jsme u nedalekého rybníka doplňovali vodu do cistéren. Následující den jsme součastně s družstvem z Nemrlova byli na místě požáru na dohlídce a případném dohašení požáru. Dále jsme byli povoláni k vyprošťování havarovaného osobního automobilu na silnici mezi obcemi Libina a Oskava. V době dovolených jsme drželi pohotovost i za Horní Libinu a museli jsme vyjíždět k likvidaci požáru meze u obce Lipinka, kde hrozilo přeskočení ohně i na přilehlé pole s obilím.
Také jsme v rámci zásahové jednotky a naší spolupráce s obcí zajišťovali čištění zejména dešťové a splaškové kanalizace. Za tímto účelem jsme vyjížděli s cisternovou stříkačkou CAS 25 celkem šestkrát a to k čištění dešťové či splaškové kanalizace na budově libinské knihovny, na budově školy a také u některých libiňských občanů.

To by asi tak ve stručnosti bylo vše o činnosti zásahové jednotky a teď bych vám řekl něco o naší sportovní činnosti.

Naší domácí hasičské soutěže zařazené do seriálu Velké ceny okresu Šumperk se v loňském roce zúčastnilo celkem 50 družstev, z toho deset družstev žen a čtyřicet družstev mužů. V této velké konkurenci se domácí družstvo umístilo na pěkném pátém místě, vítězství a krásný putovní pohár si odvezlo družstvo ze Stražiska.
Stejně jako loni tak i letos bude v areálu koupaliště uspořádána hasičská soutěž Memoriál Josefa Jančíka, jejíž termín byl po dohodě s okresním sdružením hasičů stanoven na sobotu 24. června. I tento ročník je zařazen do seriálu Velké ceny okresu, jelikož se nám právo pořádat Velkou cenu podařilo obhájit.
V rámci sportovní činnosti jsme se zúčastnili celkem 23 soutěží, z nichž šestnáct bylo v rámci okresu Šumperk a byly zařazeny do VC. Mezi dalšími soutěžemi, kterých jsme se zúčastnili, patřila noční soutěž v Loučné, Troubelicích a Nasobůrkách, dále soutěž v Hradečné, Stražisku a Rýmařově.
Naše účinkování na hasičských soutěžích nejlépe vystihují naše umístění, které ale bohužel nebyly podle našich představ. Jednotlivé umístění na soutěžích tedy je následující:

Okresní soutěž – 15.místo, Ruda nad Moravou – 23.místo, Zábřeh – 15.místo, Brníčko – 12.místo, Dolní Libina – 5.místo, Dolní Studénky – 5.místo, Kolšov – NP, Nový Malín – 14.místo, Třeština – 18.místo, Bludov – 15.místo, Sobotín – 13.místo, Hrabišín – 19.místo, Zvole – 13.místo, Bohuslavice – 26.místo, Rohle – 5.místo, Ráječek – 15.místo.

Celkem jsme tak na šestnácti soutěžích zařazených do Velké ceny okresu Šumperk získali 12O bodů a umístili se na šestnáctém místě za Sobotínem se 123 body. Za námi skončila Chromeč s Třeštinou se shodným počtem 101 bodů. Velkou cenu již po čtvrté v řadě vyhrálo družstvo Hrabišína se 266 body. Druhé Bohuslavice na ně ztráceli rovných 50 bodů.
Bohužel naše výsledky neodpovídají naší představě, která byla umístnit se do desátého místa a tím alespoň částečně navázat na úspěchy našeho předchozího družstva Dolní Libiny, kde jsme se stabilně umísťovali na čelních místech jak na soutěžích tak i ve velké ceně. Doufám, že se nám alespoň částečně podaří v letošním roce tuto skutečnost naplnit a vrátit tím Dolní Libině její jméno, které si po dobu svého účinkování na soutěžním poli vybudovalo.

Děkuji za pozornost